fbpx

Te szpitale mogą trafić do restrukturyzacji. Oto lista

Koniecznie przeczytaj

Związek Miast Polskich opublikował symulację resortu zdrowia (dane za rok 2020 r.) przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których mowa w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Wynika z niej, które placówki może czekać restrukturyzacja, a które jeszcze potężniejsze trzęsienie ziemi.

  • Projekt ustawy z dnia 29 grudnia 2021 r. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zawiera szereg elementów budzących niepokój JST, które są organami założycielskimi szpitali działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz właścicielami spółek kapitałowych. 
  • Zdaniem niektórych samorządowców reforma ma na celu centralizację szpitalnictwa.
  • Podczas gdy do resortu zdrowia płyną uwagi, ZMP opublikował przygotowaną przez ministerstwo symulację kategoryzacji szpitali za 2020 r.

W myśl projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, począwszy od 2023 r. szpitale mają podlegać co 3 lata obowiązkowej ocenie finansowej i przyznaniu kategorii od A do D, głównie w oparciu o wskaźniki finansowe. W tym celu powstanie Agencja Rozwoju Szpitali (ARS), która będzie zajmować się ich kontrolowaniem.

Szpitale kategorii C i D będą musiały wdrażać plany naprawczo-rozwojowe, a prezes agencji będzie mógł w nich nawet powoływać i odwoływać dyrektora. ARS wprowadzi nadzorcę do realizacji planu naprawczego dla kat C i D, dodatkowo dla kategorii C i D zarząd spółki może zastąpić zarządcą.


istę potencjalnych placówek – objętych m.in. jednym z powyższych scenariuszy – opublikował we wtorek, 16 lutego, Związek Miast Polskich.

„Udostępniamy jeszcze „ciepły materiał”, którym jest symulacją resortu zdrowia, na bazie danych za rok 2020, przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których mowa w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Otrzymaliśmy to robocze zestawienie od podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia, Macieja Miłkowskiego, co było wynikiem ustaleń z posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”  – czytamy w komunikacie ZPM.

Jak pisze związek, jeśli ustawa weszłaby w życie to szpitale kategorii C zostaną objęte „miękką restrukturyzacją”, a w kategorii D pojawi się „komisarz”.

Poniżej publikujemy symulację kategoryzacji szpitali na bazie danych z 2020 r.

Symulacja from Grupa PTWP S.A.

Samorządy pełne obaw

Projekt ustawy budzi szereg wątpliwości – zarówno wśród medyków, jak i samorządów. Z informacji, jakie docierają do z resortu zdrowia wynika bowiem, że rola szpitali powiatowych stanie się bardzo znikoma.

Samorząd województwa opolskiego zwraca ponadto uwagę, że pierwsza ocena i przyznanie kategorii, nastąpi w 2023 r. na podstawie wyników szpitali za 2022 r. Jego zdaniem oznacza to, że wszystkie podjęte działania będą obarczone olbrzymim błędem związanym ze skutkami wpływu pandemii COVID 19 na finanse szpitali.

– Rozsądny plan naprawczo-rozwojowy na pewno warto przygotować, ale pomijanie w całym procesie podmiotów tworzących, włącznie z ograniczaniem zakresu na odwołania od podejmowanych decyzji, daje nieodparte wrażenie, że to kolejna próba przejęcia szpitali na mocy prawa, tyle, że tym razem bardziej zakamuflowana i wyłączająca wszelką odpowiedzialność za podjęte błędne i szkodliwe działania z osób podejmujących te decyzje – wskazała uważa wicemarszałek, Zuzanna Donath-Kasiura.

Z kolei w opinii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, założenia reformy w proponowanym kształcie nie stanowią panaceum na największą bolączkę szpitali, czyli od lat zbyt niską wycenę świadczeń zdrowotnych, niedoszacowanie procedur, zbyt małe nakłady na ochronę zdrowia oraz braki personelu medycznego i rosnące w związku z tym oczekiwania płacowe – co podnoszą od lat samorządowcy i co przyznają w ostatnim czasie w publicznych wypowiedziach również politycy różnych opcji, odpowiadających za służbę zdrowia na przestrzeni ostatnich lat.

Źródło: AKC Portal Samorządowy

Foto: MZ

- Reklama -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły