W dniu 27 września miało miejsce oficjalne otwarcie ogrodu sensorycznego w skansenie w Wygiełzowie. Zapraszamy do skorzystania z tego interesującego miejsca.

Ogród sensoryczny to inaczej ogród zmysłów, który z założenia silniej niż “tradycyjne” ogrody, potrafi oddziaływać na nasze zmysły. W ogrodach sensorycznych, takich jak ten w wygiełzowskim skansenie, wszystkie nasze zmysły, nie tylko wzrok, ale zwłaszcza węch, słuch i dotyk, zostają pobudzone.

Ogród został podzielony na przestrzenie, stworzone już specjalnie dla węchu, słuchu czy dotyku. Przestrzenie te wzajemnie się uzupełniają, tworząc atrakcyjną przestrzeń ogrodową, a jednocześnie spełniają funkcję edukacyjną nawiązując do tradycji podstawowych materiałów i budulców takich jak kamień, wiklina, glina i drewno. Chętni mogą skorzystać z warsztatów garncarskich – pod fachową opieką można nauczyć się korzystać z tradycyjnego koła garncarskiego lub skorzystać z prostszej, elektrycznej wersji, a wykonane przez siebie dzbanki i kubki można wypalić w prawdziwym garncarskim piecu.

Ogród sensoryczny w wygiełzowskim skansenie  jest ogrodem ogólnie dostępnym, każdego z jego elementów można dotknąć i obejrzeć z bliska. To ogród zaprojektowany głównie z myślą o osobach z dysfunkcjami, ograniczeniami, sprawnych inaczej. Jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, wszystkie napisy wykonane są też metodą brajlowską. Ogród został zaprojektowany, aby mógł pozwalać na bliższe poznanie świata, dokładne jego obejrzenie, poczucie, odczycie… Dlatego wyposażenie i rośliny są bezpieczne, a otoczenie bardzo przyjazne.

Źródło : Muzea Otwarte