fbpx test

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022 dla Powiatu Krakowskiego

0

4 kwietna pracę rozpoczyna komisja lekarska, która będzie przyjmowała kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowa komisja lekarskie dla mieszkańców powiatu krakowskiego zlokalizowana będzie w Hali Sportowej WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 w Krakowie. Kwalifikacja potrwa do 24 czerwca. 

Kwalifikacja wojskowa polega na:

 • założeniu ewidencji wojskowej,
 • ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • wydaniu książeczki wojskowej.

W trakcie lub po kwalifikacji wojskowej ochotniczo można zgłosić akces do służby wojskowej w myśl kampanii „Zostań Żołnierzem RP” (www.zostanzolnierzem.pl) do czego serdecznie zachęca oficer Wydziału Rekrutacji WKU w Krakowie kpt. Robert Białowolski.

Kwalifikacja wojskowa to właściwy moment – jak dodaje oficer – aby młody człowiek mógł zapoznać się z ochotniczymi formami służby wojskowej podczas rozmowy z przedstawicielem WKU w Krakowie.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

 1. mężczyzn urodzonych w 2003 r.
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 3. osoby urodzone w latach 2001-2002, którezostały uznaneprzez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życiai zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiat krakowski 20 kwietnia rozdaje darmowe sadzonki drzewek

0

Starosta Krakowski zaprasza mieszkańców powiatu krakowskiego 20 kwietnia 2022 r. (środa) po odbiór bezpłatnych sadzonek drzewek takich jak: jabłonie, grusze, śliwki, czereśnie, wiśnie.

Każdy zainteresowany może otrzymać maksymalnie dwie sadzonki (ilość drzewek ograniczona).

Drzewka będzie można odebrać:

od godz. 10:00
LO Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17

od. godz. 10:00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, ul. Rynek 17

od godz. 10:00
ZSP Giebułtów, os. Szkolne 8

od. godz. 12:00
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka, ul. ks. St. Połetka 30

od godz. 13:00
LO Krzeszowice, ul. Ogrodowa 3

Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia i przygarnięcia drzewka do domowego ogródka!

Podatnik w Krakowie na wagę złota

0

Od 2012 r. Kraków zachęca mieszkańców, aby część swojego podatku dochodowego zostawiali w mieście. O efektach tej kampanii społecznej i samorządowych finansach z zastępcą prezydenta Krakowa Bogusławem Kośmiderem rozmawia Małgorzata Tabaszewska.

Kampania społeczna „Płać podatki w Krakowie” jest z nami od 10 lat. Jakie cele Miasto stawiało sobie na samym jej początku i czy osiągnięte wyniki są zadowalające?

Bogusław Kośmider: Nasze działania można podzielić na dwa etapy. W 2012 r., przy stanie 583 tys. podatników, rozpoczęliśmy kampanię społeczną i przez kolejne pięć lat prowadziliśmy intensywne działania promocyjne, pokazując – m.in. na plakatach, banerach, w mediach miejskich i publicznych – że dzięki podatkom miasto zmienia się na lepsze. Dając konkretne przykłady, staraliśmy się przekonać tych, którzy mieszkali w naszym mieście, ale rozliczali się w innych gminach, że warto w zeznaniu podatkowym wskazać Kraków. Po sześciu latach, mieliśmy już 611 tys. podatników. Aby pozyskiwać nowych podatników – a badanie społeczne Barometr Krakowski pokazało, że jest o kogo walczyć – w 2018 r. uruchomiliśmy Kartę Krakowską, czyli wielką akcję lojalnościową, która osobom płacącym w Krakowie podatki daje korzyści w postaci ulg w zakupie usług komercyjnych i publicznych, w tym 25-procentową ulgę w zakupie okresowych biletów komunikacji miejskiej. Wdrażając Kartę, założyliśmy, że w 2023 r, będziemy mieć bezwzględnie o 50 tys. podatników więcej, czyli ok. 660 tys. Karta Krakowska sprawdziła się i przyniosła znakomite rezultaty. Za rok 2020 mieliśmy już 658 tys. podatników. Ten sukces ma konkretny wymiar finansowy – wzrost liczby podatników o 50 tys. to dla budżetu miasta dodatkowe 130 mln zł.

Wpływy z podatku PIT to blisko 1/3 wszystkich środków, jakimi dysponuje Miasto. Finansowane są z nich nie tylko inwestycje, ale także z utrzymanie i użytkowanie powstałej infrastruktury. Wydaje się, że o tym drugim aspekcie często zapominamy.

Bardzo ważne jest pokazywanie, że podatki to podstawa finansowania wszystkich działań Miasta. Do 2018 r. łączyliśmy kampanię z promowaniem dzielnic, w których procentowe wzrosty liczby podatników były najwyższe. Bardzo często dzielnice prowadziły też dodatkowe działania promocyjne. Wskazywaliśmy inwestycje, które zrealizowano dzięki znacznemu zwiększeniu dochodów z PIT. Wydaje się, że udało nam się dotrzeć do mieszkańców z przesłaniem o tym, jak ważne są podatki. To z nich finansowane są usługi i infrastruktura, z których na co dzień korzystamy, my, nasze rodziny, dzieci.

Kraków musi jednak liczyć się ze stratą dochodów na skutek rządowych reform podatkowych. W jaki sposób Miasto może jeszcze stymulować wzrost dochodów z PIT?

Przed pandemią udział PIT w dochodach Krakowa wynosił znacznie powyżej 30 proc. W jej trakcie spadł do 26 proc., teraz jest na poziomie 28 proc. Zmiany przepisów podatkowych wprowadzone przez rząd w latach 2019–2021 spowodowały w budżetach samorządów radykalne ubytki w tej kategorii dochodów. Szacujemy, że dla roku budżetowego 2022 łączne straty w podatku PIT, będące konsekwencją reformy systemu podatkowego z lat 2019 i 2020 oraz programu Polski Ład, sięgną ok. 650 mln zł. Przyznaną nam subwencję uzupełniającą w kwocie 224,2 mln zł trudno uznać za adekwatną rekompensatę, skoro pokrywa jedynie ok. 35 proc. wskazanej straty.

Jako Miasto robimy wszystko, co możemy, by zwiększać naszą bazę podatkową. Jej wielkość nie zależy tylko od liczby podatników, ale też od poziomu dochodów ludności. W Krakowie odnotowujemy z jednej strony wzrost średniej płacy, z drugiej spadek bezrobocia. Wspieranie przedsiębiorczości i rynku pracy daje efekty. Wiele mogłyby jeszcze zmienić decyzje polityczne. W Europie i świecie stosowane są różne warianty udziału samorządów w podatku dochodowym. Są kraje, gdzie całość podatku PIT zostaje na poszczególnych szczeblach samorządów. Są i takie, gdzie ten udział jest o wiele wyższy niż w Polsce. To przestrzeń dla polityków poziomu państwowego: posłów, senatorów, ministrów. Przykładowo ustawa o związkach metropolitalnych daje gminom wchodzącym w skład takich związków dodatkowe 5 proc. udziału w podatku PIT.

Najpierw pandemia, a teraz kryzys humanitarny spowodowany wojną w Ukrainie pokazały, że to właśnie mieszkańcy i samorządy znajdują się na pierwszej linii pomocy. Trudno nie mieć wrażenia, że im silniejszy samorząd, tym społeczeństwo lepiej przygotowane do działania w sytuacji kryzysowej.

Samorząd jest najbliżej ludzi, ma narzędzia do tego, by świadczyć wyspecjalizowane usługi na rzecz mieszkańców, zaspokajać najważniejsze potrzeby. Robi to przecież na co dzień. A ponieważ samorząd czerpie siłę od swoich obywateli, ważne jest, aby mieszkańcy Krakowa jak najlepiej zarabiali i w jak najmniejszym stopniu byli dotknięci bezrobociem. Staramy się tworzyć do tego warunki. Jak pokazują rankingi i dodatnie saldo migracji, nasze miasto jest postrzegane jako bardzo dobre miejsce do życia, pracy, rozwoju i wypoczynku. Po wybuchu wojny w Ukrainie otoczyliśmy opieką dziesiątki tysięcy obywateli tego kraju. Zaangażowanie mieszkańców, instytucji miejskich i organizacji pozarządowych w niesienie pomocy jest ogromne. To wielki wysiłek, ale i szansa. Dlaczego? Część uchodźców zostanie zapewne w Krakowie na dłużej, znajdzie tu pracę i będzie płacić podatki, a to wzmocni gospodarczo samorząd Krakowa.

Wielkanoc w komunikacji miejskiej

0

Zbliża się Wielkanoc. W związku ze świętami, a także tradycyjnym odpustem Emaus na Salwatorze wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów.

15 kwietnia – Wielki Piątek:

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według powszednich rozkładów jazdy bez zmian i ograniczeń.

Tego dnia odbędą się tradycyjne procesje dróg krzyżowych. W związku z tymi uroczystościami mogą występować chwilowe utrudnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów.

16 kwietnia – Wielka Sobota:

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy bez zmian i ograniczeń.

17 kwietnia – Wielkanoc:

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy z następującymi zmianami:

Linie tramwajowe:

 • nr 5, 9, 19 – zostaną zawieszone
 • nr 50 – będzie kursować przez cały dzień co 20 minut (w godzinach porannych co 30 minut).

Linie autobusowe:

 • nr 109, 121, 155, 578 – zostaną zawieszone.

18 kwietnia – Lany poniedziałek:

Komunikacja miejska będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy z następującymi zmianami:

Linie tramwajowe:

 • nr 1 – w związku z odpustem Emaus do obsługi będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności
 • nr 5, 9, 19 – będą kursować od około godziny 14:00/14:30.

Linie autobusowe:

 • nr 121, 155, 578 – zostaną zawieszone.

Odpust Emaus na Salwatorze:

Dodatkowo, w związku z odbywającym się w tym dniu tradycyjnym odpustem Emaus, od pierwszych kursów do odwołania (w godzinach wieczornych) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • linie nr 1 i 2 – przystanki przelotowe „Salwator” 02 i 03 na ul. Kościuszki będą nieczynne, wsiadanie i wysiadanie będzie możliwe tylko na pętli – przystanek „Salwator” 01)
 • linia nr 109 – będzie kursować po trasie czasowo skróconej: „Bielany” – … – ul. Księcia Józefa – „Salwator”. Tymczasowy przystanek początkowy „Salwator” 71 będzie zlokalizowany na ul. Kościuszki, na wysokości pętli tramwajowej
 • linie nr 100, 209, 229, 239, 249, 259, 269 – będą kursować po stałych trasach z następującymi zmianami organizacji ruchu w rejonie pętli „Salwator”:
  • przystanki początkowe „Salwator” 04 (na łącznicy między ul. Kościuszki i Senatorską, dla linii nr 100) i „Salwator” 05 (na ul. Senatorskiej, dla linii aglomeracyjnych) będą nieczynne
  • tymczasowy przystanek początkowy „Salwator” 71 będzie zlokalizowany na ul. Kościuszki, na wysokości pętli tramwajowej.

W razie konieczności wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa może wystąpić konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Kościuszki oraz wyłączenia ruchu autobusowego w rejonie pętli tramwajowej. W takiej sytuacji wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych:

 • linie nr 1 i 2 – zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione do pętli „Cichy Kącik”
 • linia nr 100 – zostanie zawieszona, w zamian będą realizowane kursy na linii nr 101 do pętli „Os. Podwawelskie”
 • linie nr 109, 209, 229, 239, 249, 259, 269 – zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione: „Bielany” / miejscowości podkrakowskie – … – ul. Księcia Józefa, most Zwierzyniecki, ul. Zielińskiego, ul. Monte Cassino, ul. Konopnickiej, ul. Barska – „Os. Podwawelskie” (powrót: ul. Bułhaka, rondo Grunwaldzkie, ul. Monte Cassino)
  • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać istniejące przystanki (jak linia nr 219).

Zasady zachowania ważności biletów:

Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii. Ponadto, w dniach i godzinach zawieszenia poszczególnych linii:

 • bilety okresowe wykupione na linię nr 5 zachowują ważność:
  • na trasie linii nr 4 na odcinku „Wzgórza Krzesławickie” – „Teatr Słowackiego”
  • na trasie linii nr 138 na odcinku „Elektromontaż” – „Krowodrza Górka”
  • na całej trasie linii nr 182
 • bilety okresowe wykupione na linię nr 9 zachowują ważność:
  • na trasie linii nr 14 na odcinku „Mistrzejowice” – „Rondo Mogilskie”
  • na trasie linii nr 125 na odcinku „Rondo Hipokratesa” – „Rondo Grzegórzeckie”
  • na trasie linii nr 152 na odcinku „Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego” – „Rondo Mogilskie”
  • na trasie linii nr 163 na odcinku „Prokocim Szpital” – „Kleeberga”
  • na trasie linii nr 178 na odcinku „Mistrzejowice” – „Kuklińskiego”
  • na trasie linii nr 182 na odcinku „Rondo Piastowskie” – „Rondo Mogilskie”
 • bilety okresowe wykupione na linię nr 19 zachowują ważność:
  • na trasie linii nr 10 na odcinku „Łagiewniki” – „Rondo Mogilskie”
  • na trasie linii nr 22 na odcinku „Łagiewniki” – „Rondo Grzegórzeckie”
 • bilety okresowe wykupione na linię 109 zachowują ważność:
  • na trasie linii nr 219, 229, 249, 269 na odcinku „Salwator” – „Bielany”
 • bilety okresowe wykupione na linię nr 121 zachowują ważność:
  • na całej trasie linii nr 151/451.
 • Bilety okresowe wykupione na linię nr 578 zachowują ważność:
  • na trasie linii nr 178 na odcinku „Mistrzejowice” – „Łagiewniki”.

Przebudowa ulica Fortecznej

0

W ramach trwającego pierwszego etapu przebudowy ul. Fortecznej – od poniedziałku, 4 kwietnia jej fragment od ul. Zakopiańskiej do budynku hotelu (ul. Forteczna 22) został zamknięty dla ruchu.

Objazd dla ruchu ogólnego prowadzi ul. Doktora Judyma. Ten etap robót potrwa do sierpnia.

Na Fortecznej położony zostanie nowy asfalt i chodniki. Planowane są głębokie wykopy i wymiana podziemnej infrastruktury. Odwodnienie, wymiana wodociągu, sieci gazowej, sieci elektrotechnicznej i sieci teletechnicznej.

Przebudowa ma zakończyć się w marcu przyszłego roku. Koszty wszystkich prac to około 6,3 mln złotych.

VIDEO z prac: https://fb.watch/cmuZKeUz2J/

KK! Kraków wprowadza nowy wyróżnik do samochodowych tablic rejestracyjnych

0

Z powodu wyczerpania zasobu dostępnej numeracji tablic rejestracyjnych dla Krakowa z wyróżnikiem KR, rozpoczęło się wydawanie tablic z nowym wyróżnikiem KK – podał krakowski magistrat. Takich tablic może być ponad 1,1 mln, co powinno wystarczyć na ponad 20 lat.

Zgodnie z przepisami, na wydawanych w Krakowie tablicach rejestracyjnych zwyczajnych, służących głównie do oznaczania pojazdów samochodowych, pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa – dla Małopolski jest to K, druga litera natomiast stanowi wyróżnik powiatu – dla Krakowa była to od początku litera R. Dalsza część rejestracji może składać się z samych cyfr lub odpowiedniej kombinacji cyfr i liter.

Obecnie tablice z wyróżnikiem KR są już na wyczerpaniu, dlatego rozpoczęto wydawanie tablic z nowym wyróżnikiem – KK. Jak przekazał w środę Urząd Miasta Krakowa, nowe tablice od połowy marca są już wydawane w UMK przy ul. Wielickiej 28a, gdzie do tej pory rozdysponowano ok. 1,5 tys. takich kompletów.

Niebawem rozpocznie się wydawanie nowych numerów w pozostałych punktach obsługi Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców, bowiem zostało w nich jeszcze tylko około 13 tys. kompletów starych tablic. Są one o wyróżniku KR z ostatniego przewidzianego przepisami zasobu: „cyfra, dwie litery i dwie cyfry”.

Obecnie nowe tablice są wydawane z pierwszego zasobu otrzymanej przez Kraków dodatkowej litery wyróżnika powiatu – K w układzie „KK pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999”. Potem zamiast cyfr sukcesywnie będą wprowadzane litery.

Zgodnie z szacunkami urzędników nowy zasób obejmie powyżej 1,1 mln numerów, co według przybliżonych szacunków powinno wystarczyć na ponad 20 lat.

– Dokładny okres jest trudny do oszacowania, ponieważ zgodnie z obowiązującymi od 31 marca br. przepisami nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce w innych urzędach, przerejestrowując je w Krakowie nie mają obowiązku wymiany tablic na te z wyróżnikiem krakowskim i mają prawo zachować dotychczasowe. Nie wiadomo więc, ilu mieszkańców skorzysta z takiej możliwości – zaznaczono.

Od początku wprowadzenia „białych” tablic rejestracyjnych, czyli od 2 maja 2000 r., w Krakowie wydano ponad 1 mln kompletów tablic rejestracyjnych o wyróżniku KR do oznaczenia pojazdów samochodowych. Nie wliczają się w to tablice do oznaczenia przyczep, naczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

Początkowo na tablicach rejestracyjnych uwidoczniona była polska flaga, którą od 1 maja 2006 r. zastąpiły unijne gwiazdki.

Poznański zabytkowy kanciak będzie kursował w Krakowie

0

W tym roku w Krakowie podczas wakacji mieszkańcy i turyści będą mieli możliwość podróży historycznymi tramwajami z niemal każdego dużego polskiego miasta. Do kolekcji MPK SA w Krakowie, w której są nie tylko zabytkowe krakowskie tramwaje, ale także wagony z Wrocławia, Warszawy i Gdańska, dołączy bowiem na kilka najbliższych miesięcy wagon 102N z Poznania. Jest to efekt wyjątkowej współpracy krakowskiego MPK z MPK w Poznaniu, które zdecydowały się wymienić na okres wakacyjny swoimi pojazdami. Do Krakowa już w ubiegłym tygodniu trafił poznański wagon 102N, a do Poznania krakowski 4N.

Warto podkreślić, że Krakowska Linia Muzealna zostanie uruchomiona w tym roku już po raz 20. Jest to więc znakomita okazja, aby historią komunikacji miejskiej w Krakowie oraz innych polskich miastach zainteresować jak najwięcej osób, w tym najmłodszych. Ma w tym pomóc właśnie współpraca Krakowa i Poznania. Poznański tramwaj w swoich charakterystycznych kremowo-zielonych barwach będzie kursował w wakacje po krakowskich torach. Z kolei mieszkańcy Poznania zyskają możliwość podróży historycznym wagonem 4N (wagony tej serii były eksploatowane w Krakowie w latach 1958-1988).

Historia poznańskiej „stodwójki” rozpoczęła się na początku stycznia 1970 roku. To wtedy wagon 102N-1 o numerze fabrycznym 26 trafił do Poznania. Ze względu na swoje kanciaste kształty został od razu nazwany „kanciakiem”. Stacjonował w zajezdni Głogowska i w swój pierwszy kurs wyruszył 14 stycznia 1970 roku na linię nr 6. Początkowo numer linii umieszczany był w kasetonach za szybą lecz już po kilku miesiącach charakterystyczny dla Poznania krój cyfr tablicy liniowej umieszczony został na dachu wagonu. Z zajezdni Głogowska przegubowe wagony wyjeżdżały najczęściej na linie nr 1, 6, 14 i 19. Już w czasie pierwszej naprawy głównej przeprowadzonej w marcu 1977 roku wagon został pozbawiony gniazd ukrotnionej jazdy i zlikwidowano mu dolne osłony w celu lepszego dostępu do wózków, a dolną część burty przemalowano z koloru kremowego na zielony. W sierpniu 1980 roku otwarto nową zajezdnię na Fortecznej, do której przeniesiono wszystkie „stodwójki” z Głogowskiej. Po dużych dostawach nowych wagonów 105Na, postanowiono część tramwajów 102N przenieść na zajezdnię Madalińskiego, gdzie wagon 102N-1 był wykorzystywany m.in. do testowania infrastruktury. Na regularnej linii kursował on aż do 2001 roku. Po wycofaniu z ruchu przeszedł remont generalny, podczas którego przywrócono go do stanu fabrycznego. Od 1 grudnia 2004 roku jest pojazdem historycznym.

Na krakowskich torach poznański przegubowiec pojawi się obok krakowskiego „kanciaka” z numerem inwentarzowym 203. Starszy o blisko miesiąc niebieski tramwaj kursował w ruchu liniowym do 1997 roku, a obecnie znajduje się w kolekcji historycznego taboru MPK SA.

Parametry techniczne wagonów 102N:
Długość 19300 mm
Szerokość 2400 mm
Masa własna 24000 kg
Miejsca ogółem 181

Doradcy Podatkowi z całego kraju niosą prężnie pomoc uchodźcom z Ukrainy

0

Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych ruszają z prężną akcją pomocy na rzecz obywateli Ukrainy uciekającymi przed wojną.

Cele i formy pomocy:

– zorganizowanie zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową i finansową uchodźcom z Ukrainy, 
– promowanie wszelkich inicjatyw zbierania środków finansowych, które w całości będą przekazane na zakup i wysyłkę na Ukrainę środków medycznych (opatrunków i leków itp.)
– stworzenie i obsługa bazy doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w udostępnieniu ukraińskim uchodźcom dachu nad głową (dot. przede wszystkim kobiet, dzieci i starców) 
– stworzenie i obsługa bazy wolontariuszy – doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w transporcie uchodźców ukraińskich z granicy
– finansowanie i pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu, leczeniu i wszelkich innych formach zabezpieczenia bytu uchodźców.


Wszystkie wpłaty będą przeznaczone na taką formę pomocy, jaka okaże się niezbędna, aby nasi najbliżsi Sąsiedzi z Ukrainy mogli przetrwać ten najgorszy czas. Równocześnie zwrócimy się do naszych koleżanek i kolegów doradców podatkowych z Ukrainy z pytaniem o oczekiwane przez nich formy wsparcia.


Darowizny można wpłacać na: Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych

Nr konta:  82 1020 2313 0000 3102 0421 1173  (Bank PKO BP)

Tytułem: Ukraina

Szczegółowe informacje: https://kidp.pl/strona/3597_ukraina

Fundacji udało się zebrać wiele potrzebnych artykułów, które w ramach pomocy humanitarnej zostały przewiezione samochodami dostawczymi na teren Ukrainy – w okolice Lwowa oraz we wschodnie jej rejony. Zarówno osoby, które pozostały w Ukrainie, jak i uchodźcy potrzebują wielu podstawowych produktów, takich jak: opatrunki, żywność, produkty higieniczne dla dorosłych i dzieci, odzież i leki. Fundacja ma kontakt z wolontariuszami działającymi na terenie Ukrainy i konsultuje z nimi aktualne zapotrzebowania, tak by dostarczać te artykuły, które w danej chwili są niezbędne.


Cały czas działamy, by móc jak największej ilości osób – zarówno mieszkańcom Ukrainy, jak i uchodźcom, którzy dotarli do naszego kraju. Do tej pory udało się pomóc wielu potrzebującym, m.in. w transporcie, znalezieniu dachu nad głową czy poprzez dostarczenie niezbędnych produktów. Zbieramy i przekazujemy niezbędne rzeczy, pomagamy w transporcie i znalezieniu dachu nad głową (patrz galeria). Wspieramy także osoby, które udostępniły swoje domy i mieszkania uchodźcom. Szczególnej pomocy wymagają dzieci, domy dziecka, rodziny zastępcze oraz osoby chore. Jednym z potrzebnych artykułów dla matek z dziećmi są wózki dziecięce. Zebrano i przekazano ponad 360 wózków dziecięcych.
 Kolejną formą wsparcia,  której udziela Fundacja, jest  transport uchodźców oraz pomoc w znalezieniu zakwaterowania. Do tej pory z granicy udało się przetransportować ponad 400 osób. Mamy rodziny pod opieką, oraz dzieci które potrzebują przeszczepów.

OFDP zakupiła w młynie w Reszlu ponad 2 tony mąki. Kolejne 2 tony w formie darowizny zostały przekazane przez właścicieli młyna.

Łącznie udało się nabyć 4,2 tony mąki, która została dostarczona do Lwowa a następnie przekazana do okolicznych miejscowości oraz na wschodnie rejony Ukrainy. Mąka okazała się być bardzo dobrym produktembo już po kilku dniach ukraińscy wolontariusze poprosili o następne dostawy – relacjonują Doradcy Podatkowi.

Transport kolejnej mąki zakupionej w Młynie Ekologicznym w Niwiski  w ilości 14 ton jest w trakcie realizacji.

SPRAWOZDANIU PRZEDSTAWIAMY DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ FUNDACJĘ DORADCÓW PODATKOWYCH ORAZ KIDP W CELU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY. Prosimy o dalsze wspieranie działań Fundacji poprzez wpłatę darowizn.

Galeria z dotychczas dostarczonych produktów:

Trasa Łagiewnicka coraz bliżej [VIDEO]

0

Najdłuższy tunel tramwajowo – drogowy w Krakowie, który połączy ul. Zakopiańską z ul. Witosa, przebiega pod Białymi Morzami.

Na powierzchni został już obsadzony drzewami i wyznaczono tam alejki spacerowe. Wewnątrz trwają intensywne prace przy ostatnich warstwach nawierzchni.

Od poniedziałku, 11 kwietnia przejazd między ul. Bulwarową a Klasztorną będzie zamknięty

0

W związku z przebudową torowiska w ciągu al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego od poniedziałku, 11 kwietnia przejazd między ul. Bulwarową a Klasztorną będzie zamknięty

Nadal zamknięte będzie skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Daniłowskiego. Objazd w kierunku ul. Bulwarowej będzie poprowadzony przełączką na wysokości przystanku „Suche Stawy”, natomiast w stronę ul. Klasztornej – przez skrzyżowanie z ul. Zuchów i Zachemskiego.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca czerwca / początku lipca.

Koszt inwestycji to ponad 33 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w lipcu.